Basiscursus reanimatie en EHBO

U kunt kiezen uit twee lesprogramma’s: reanimatie en EHBO. Tijdens deze cursussen leer je onder andere in vier stappen te reanimeren en hoe je een AED moet aansluiten. Ook leer je situaties in te schatten en te handelen volgens een stappenplan. Deze cursus is geschikt voor zorgmedewerkers, maar ook voor mensen die geen opleiding in de zorg hebben gevolgd.

Praktische informatie

Voor deze cursussen zijn geen instroomeisen. De lesprogramma’s worden in twee vormen aangeboden: