Klinische lessen

De klinische lessen zijn bedoeld om ziektebeelden of zorgproblemen uitgebreid te bespreken. Theorie en praktijk komen in deze lessen bij elkaar: met behulp van presentaties, stellingen of casussen worden de cursussen ondersteund.

Praktische informatie

De kosten voor het volgen van een klinische les is € 85,-. Voor deze cursussen zijn geen instroomeisen.

Aanbod