Basiscursussen voorbehouden en risicovolle handelingen

Scholingen in Voorbehouden en Risicovolle Handelingen zijn te volgen als basiscursus (zie onderstaand aanbod) of herhalingscursus. Tijdens deze cursussen wordt de theorie en de bijbehorende handeling aangeleerd, geoefend en getoetst. Alle basiscursussen duren drie uur.

Praktische informatie

De kosten voor de basiscursussen zijn €115,-. Het instroomniveau is voor elke basiscursus anders. Kijk bij het aanbod hieronder om te kijken wat de instroomeisen zijn.

Aanbod

Klik op de cursussen voor meer uitleg.
> Basiscursus 1: het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline
InschrijvenCursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de Verzorgende niveau 3 opleiding hebben gevolgd. Tijdens deze cursus leer je het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline.

Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden:
> Basiscursus2: katheteriseren en blaasspoelingen
InschrijvenCursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de Verzorgende IG opleiding hebben gevolg. Tijdens deze cursus leer je het inbrengen en verzorgen van een katheter bij een man en een vrouw. Da$
Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden:
> Basiscursus 3: sondevoeding en sondes
InschrijvenCursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de opleiding Verzorgende IG hebben gevolgd. Tijdens deze cursus leer je het inbrengen en verwijderen van een neusmaagsonde. Daarnaast leer je h$
Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden:
> Basiscursus 4: tracheozorg en uitzuigen
InschrijvenCursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de Verzorgende IG opleiding hebben gevolgd. Tijdens deze les leer je het verzorgen en verwisselen van een tracheacanule. Ook leer je de mond/ke$
Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden:
> Basiscursus 5: het toedienen van medicijnen
InschrijvenCursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de Verzorgende niveau 3 opleiding hebben gevolgd. Tijdens deze cursus leer je het toedienen, klaarzetten en aanreiken van medicijnen.
Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden:
> Basiscursus 6: het zwachtelen van de onderbenen (compressie therapie)
InschrijvenCursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de Verzorgende niveau 3 opleiding hebben gevolgd. Tijdens deze cursus leer je compressie therapie: het zwachtelen van de onderbenen.
Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden:
> Basiscursus 7: injecteren
Inschrijven Cursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de Verzorgende niveau 3 opleiding hebben gevolgd. Tijdens deze cursus leer je het toedienen van een subcutane en intra musculaire injectie.
Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden:
> Basiscursus 8: het toedienen van zuurstof
Inschrijven Cursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de Verzorgende niveau 3 opleiding hebben gevolg. Tijdens deze cursus leer je het toedienen van zuurstof.
Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden:
> Basiscursus 9: het verzorgen van een stoma
Inschrijven Cursusdata
Deze basiscursus is geschikt voor zorgmedewerkers die minimaal de Verzorgende niveau 3 opleiding hebben gevolgd. Tijdens deze cursus leer je een stoma te verzorgen.
Aan het einde van de module kun je:
Je hebt de volgende doelstellingen bereikt:
Aan het einde van de module beheers je de volgende vaardigheden: