Privacy statement

BDPQ.NL is een Massive open online cursussysteem (MOOC). BDPQ.NL is verbonden aan Verpleegkundig opleidingsbureau MA-IS.

De methode is gericht op verzorgenden en verpleegkundigen in Nederland.

Van meet af aan, is de cursus opgezet met het oogmerk op `data-minimalisatie`. Dit houdt in dat er alleen een mailadres en wachtwoord wordt gevraagd om de cursus te kunnen starten. Immers alleen deze gegevens zijn strikt noodzakelijk om voortgang bij te houden.

Het MOOC geeft tijdens het registratieproces hints om uw anonimiteit te kunnen waarborgen, door u te wijzen op het gebruik van een schuilnaam en het registreren van een anoniem mailadres bij mailproviders, die privacy hoog in hun vaandel voeren. Geen Gmail of Live Hotmail dus!

Het mailadres is nodig om voortgang van de cursus bij te houden en om de cursist van noodzakelijke informatie rond leerstof of doelen van de cursus te voorzien. In combinatie met een wachtwoord, zijn de gegevens uniek voor een persoon, maar niet direct herleidbaar tot een persoon. Zeker wanneer een mailadres wordt gekozen, die geen herleidbare informatie bevat. Voor het juist kunnen in schatten van de leerstof, is het nodig om uw vooropleiding vast te leggen. Ook deze gegevens zijn door het ontbreken van persoonlijke gegevens niet terug te voeren op een persoon of organisatie.

Gegevens in de database zijn ook niet te herleiden tot personen of organisaties, tenzij de gebruiker zelf kiest om een herleidbare naam te gebruiken. Tijdens het registratie proces, worden toekomstige gebruikers er echter op gewezen geen persoonlijk herleidbare informatie te gebruiken.